Ajuntament de Palma

Et feim costat

2019

Campanya de difusió dels Serveis Municipals d'Atenció a la Violència de gènere de l'Ajuntament de Palma.  El disseny d'aquest material vol donar a conèixer a la ciutadania i especialment a les víctimes, dels recursos que disposen per enfrontar-se a aquesta xacra.

+ -
1 web100
portedes bien
4 mockup
homes web100
fulletons web100
opi web
 <  >